Всеукраїнська олімпіада

Львівського національного університету імені Івана Франка

В олімпіаді можуть брати участь особи, які є учнями випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів, або мають право на отримання документа про повну загальну середню освіту у 2017/2018 навчальному році і  бажають вступити на:

спеціальність 014.05 “Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)”

спеціальність 091 “Біологія”

спеціальність 101 “Екологія”

спеціальність 014.07 “Середня освіта (Географія)”

спеціальність 101 “Екологія”

спеціальність 103 “Науки про Землю”

спеціальність 106 “Географія”

спеціальність 101 “Екологія”

спеціальність 103 “Науки про Землю”

  • факультет електроніки та комп’ютерних технологій (electronics.lnu.edu.ua):

спеціальність 153 “Мікро- та наносистемна техніка”

спеціальність 014.04 “Середня освіта (Математика)”

спеціальність 111 “Математика”

спеціальність 112 “Статистка”

  • факультет прикладної математики та інформатики (ami.lnu.edu.ua):

спеціальність 014.09 “Середня освіта (Інформатика)”

спеціальність 124 “Системний аналіз”

спеціальність 014.08 “Середня освіта (Фізика)”

спеціальність 104 “Фізика та астрономія”

спеціальність 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”

спеціальність 102 “Хімія”

спеціальність 014.06 “Середня освіта (Хімія)”

Олімпіада проходитиме в два тури. Перший – дистанційний, другий  – очний.

Завдання дистанційного туру розміщено на веб-сторінці Львівського національного університету імені Івана Франка (www.lnu.edu.ua) у Розділі: “Всеукраїнська олімпіада Університету” та на веб-сторінках відповідних факультетів. Всі учасники олімпіади повинні надіслати розв’язки задач першого (дистанційного) туру електронною поштою на електронні адреси відповідних факультетів або надіслати засобами поштового зв’язку на адресу відповідного факультету не пізніше 01 травня 2018 року.

Результати першого (дистанційного) туру будуть оголошені до 18:00 04 травня 2018 року та розміщені на веб-сторінці Університету (www.lnu.edu.ua) у Розділі: “Всеукраїнська олімпіада Університету“.

До участі у другому (очному) турі будуть допущені учасники, які набрали не менше 75% балів у першому (заочному) турі. Учасникам другого (очного) туру Олімпіади нараховуються додаткові бали до одного конкурсного предмета сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання при вступі до Львівського національного університету імені Івана Франка на одну з перелічених вище спеціальностей. Додаткові бали до сертифікату ЗНО з одного з предметів за результатами участі в Олімпіаді при розрахунку конкурсного бала в Університеті нараховуються учасникам, які набрали не менше ніж 90 % балів у другому турі. При цьому до балу сертифікату ЗНО за відповідний предмет  додається наступна кількість балів:

  • 100 % завдань, виконаних правильно – 20 балів;
  • 95 % завдань, виконаних правильно – 19 балів;
  • 90 % завдань, виконаних правильно – 18 балів.

Якщо конкурсний бал за визначений предмет перевищуватиме 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200 балів. Очний тур проходитиме в Університеті 12 травня 2018 року.

Бажаємо Вам успіху!