Новини

Додатковий набір вступників для вступу в магістратуру

Львівський національний університет імені Івана Франка
ОГОЛОШУЄ
додатковий набір вступників для вступу в магістратуру за денною та заочною формами навчання за спеціальностями 012 «Дошкільна освіта», 013  «Початкова освіта», 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)», 016 «Спеціальна освіта», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 035 «Філологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 091 «Біологія», 101 «Екологія», 102 «Хімія», 103 «Науки про Землю», 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 106 «Географія», 111 «Математика», 112 «Статистика», 113 «Прикладна математика», 122 «Комп’ютерні науки», 124...

Додатковий набір вступників

Львівський національний університет імені Івана Франка
ОГОЛОШУЄ
додатковий набір вступників у 2018 році на такі спеціальності: ОС «бакалавр» (заочна форма навчання): 012 Дошкільна освіта 013 Початкова освіта 014 Середня освіта (014.01 Середня освіта (Українська мова та література)) 014 Середня освіта (014.03 Середня освіта (Історія)) 016 Спеціальна освіта 032 Історія та археологія 035 Філологія (035.01Українська  мова та література 035 Філологія (035.033 Слов’янські  мови та літератури (переклад включно) – перша польська: польська мова та література) 035 Філологія (035.041 Германські мови та літератури (переклад включно) – перша англійська: англійська та друга іноземні  мови та...

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

14 травня розпочинається РЕЄСТРАЦІЯ вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування, яка триватиме до 05 червня“.  (http://admission2018.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/zno-magistr.pdf)

Інфографіка щодо проведення вступних випробувань з використанням процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання

Для вступників в магістратуру за спеціальностями 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 061 «Журналістика», 242 «Туризм», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини», 081 «Право», 293 «Міжнародне право» розміщено інфографіку щодо проведення вступних випробувань з використанням процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання

Затверджено Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році