Вступ до магістратури

I

Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти для вступу за спеціальностями 012 «Дошкільна освіта», 013  «Початкова освіта», 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», 016 «Спеціальна освіта», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 035 «Філологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 091 «Біологія», 101 «Екологія», 102 «Хімія», 103 «Науки про Землю», 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 106 «Географія», 111 «Математика», 112 «Статистика», 113 «Прикладна математика», 122 «Комп’ютерні науки», 124 «Системний аналіз», 126 «Інформаційні системи та технології», 153 «Мікро- та наносистемна техніка», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 281 «Публічне управління та адміністрування» – у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань;

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за денною та заочною формами навчання вступників для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, проводиться у такі терміни:

Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціалістаПочаток прийому12 липня
Закінчення прийому 26 липня
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) згідно із Додатком 4 27 липня
Терміни проведення вступних випробувань28 липня - 04 серпня
Оприлюднення рейтингового списку осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення07 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення08 серпня - 10 серпня
Зарахування вступників на місця державного замовленнядо 15:00 11 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками
для навчання за кошти фізичних і юридичних осіб
до 17:00 17 серпня
Зарахування вступників для навчання
за кошти фізичних і юридичних осіб
до 12:00 20 серпня
Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осібдо 15 вересня

 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

  • результати вступного іспиту з іноземної мови та фахових випробувань.

Конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3 , де

П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 0 до 30 балів),

П2 – оцінка фахового випробування (за шкалою від 0 до 50 балів),

П3 – середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (до 20 балів).

За результатами складання вступного іспиту з іноземної мови Приймальна комісія встановлює рівень успішного тестування і надає допуск до складання фахового випробування. За результатами складання фахового випробування Приймальна комісія встановлює рівень успішного тестування та надає допуск до участі у конкурсі.

 

II

Клацніть для збільшення

Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти для вступу за спеціальностями 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 061 «Журналістика», 242 «Туризм», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини» – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань;

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за денною та заочною формами навчання вступників для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться у такі терміни:

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мовиПочаток реєстрації14 травня
Закінчення реєстрації до 18:00 05 червня
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) згідно із Додатком 4 14 травня - 31 травня
Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціалістаПочаток прийому02 липня
Закінчення прийому для осіб, які вступають на основі вступних іспитів 09 липня
Закінчення прийому для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування26 липня
Термін проведення основної сесії єдиного вступного іспиту11 липня
Відповідні вступні іспити в Університеті у випадках, визначених Розділом VIII цих Правил11 липня
Термін проведення фахових вступних випробувань27 липня - 29 липня
Термін проведення додаткової сесії єдиного вступного іспитувизначається УЦОЯО
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленнямдо 13 серпня
Виконання вступниками вимог Правил прийому до зарахування
(подання оригіналів документів)
до 18:00 18 серпня
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням до 12:00 20 серпня
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних і юридичних осібдо 22 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані за кошти фізичних або юридичних осіб відповідно до Розділу XII Правилдо 28 серпня
Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, із використанням результатів єдиного вступного випробування01 вересня - 30 листопада

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

  • результати єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);
  • результати фахового вступного випробування.

Конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3, де

П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів),

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),

П3 – середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (до 20 балів).

 

III

Клацніть для збільшення

Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти для вступу за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» – у формі єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (з урахуванням додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю). У 2018 році приймаються результати єдиного фахового вступного випробування 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, німецької та французької мов. Оцінки з англійської, німецької та французької мов приймаються лише з результатів єдиного фахового вступного іспиту 2018 року.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за денною та заочною формами навчання вступників для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

 

За спеціальностями

081 «Право» та 293 «Міжнародне право» проводиться у такі терміни:

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробуванняПочаток реєстрації14 травня
Закінчення реєстрації до 18:00 05 червня
Реєстрація електронних кабінетів вступниківПочаток реєстрації14 травня
Закінчення реєстрації до 24:00 05 червня
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) згідно із Додатком 4 з 14 травня до 31 травня
Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціалістаПочаток прийому02 липня
Закінчення прийому для осіб, які вступають на основі вступних іспитів09 липня
Закінчення прийому для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування26 липня
Термін проведення основної сесії єдиного вступного іспиту 11 липня
Термін проведення основної сесії єдиного фахового вступного випробування13 липня
Відповідні вступні іспити в Університеті у випадках, визначених Розділом VIII цих Правил, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування11 липня та 13 липня
Термін проведення додаткової сесії єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробуваннявизначається УЦОЯО
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленнямдо 13 серпня
Виконання вступниками вимог Правил прийому до зарахування
(подання оригіналів документів)
до 18:00 18 серпня
Зарахування вступників на навчання за державним замовленнямдо 18:00 20 серпня
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних і юридичних осібдо 27 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані за кошти фізичних або юридичних осіб відповідно до Розділу XII Правилдо 28 серпня
Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, із використанням результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування01 вересня - 30 листопада

 

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки у паперовій формі.

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» можуть подати до 5-ти (п’яти заяв) на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується. {зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки №409 від 23.04.2018}

Порядок реєстрації вступників для складання єдиного фахового вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та проведення визначається Міністерством освіти і науки України.

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», що претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною або заочною формою навчання, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність. Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

  • результати єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);
  • результати єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест загальної навчальної правничої компетентності.

            Конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3, де

П1 –   оцінка єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови,

П2 –   оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права,

П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей.

Таблиця 4

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття освітнього ступеня магістра)

 

Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році

 

Програми, за якими складатимуть тести для вступників на магістратуру зі спеціальностей 081 “Право” та 293 “Міжнародне право