Вступ на основі диплому молодшого спеціаліста

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на 3-й курс (на 1-й із скороченим терміном навчання) для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться у такі терміни:

Прийом заяв та документів для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Початок прийому12 липня
Закінчення прийому до 18:00 24 липня
Терміни проведення фахових вступних випробувань25 липня - 31 липня
Оприлюднення рейтингового списку осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення02 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовленнядо 18:00 06 серпня
Зарахування вступників на місця державного замовленнядо 12:00 07 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками для навчання
за кошти фізичних і юридичних осіб
до 18:00 10 серпня
Зарахування вступників для навчання
за кошти фізичних і юридичних осіб.
до 15:00 11 серпня

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста конкурсний бал розраховується за формулою:

            Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2, де

П1 – оцінка фахового випробування (за шкалою від 0 до 50 балів),

П2 – середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (до 20 балів).

За результатами складання фахового випробування Приймальна комісія встановлює рівень успішного тестування та надає допуск до участі у конкурсі.

Середній бал додатку до диплома молодшого спеціаліста обчислюють як середнє арифметичне усіх оцінок із диференційованих заліків, екзаменів та оцінок за результатами державної атестації за 5-бальною шкалою з округленням до сотих частин бала і переводять у 20-бальну шкалу множенням на коефіцієнт 4.

 

Таблиця 3

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра