Додаток 11

Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка у 2018 році