Додаток 9

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України у 2018 році