Додаток 7

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту,
обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200