Додаток 5

Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка